fredag 28. september 2018

Det kloke i veggen
alt desse veggane veit
av rett og gale;

etikken er lukta av fuktige støvlar
lovene seier rekke på rekke
            med framtidsobjekt

for her spring dei om kapp
eller hoppar paradis
notida og framtida – saman

og normene kryp som usynlege maur
i korridorane, festar seg til hjernane

byggjer noko større av det store
noko betre av det gode, noko klokare
ved enden av kalenderen –fredag 21. september 2018

I denne straumen
i denne straumen
av flytande håp

er orda
det faste fjellet

leier vatnet dit det trengs
gjennom kupert terreng

frå kjelder utanfor
vår forstand


Gjennom glas


fredag 14. september 2018

Pianisten
du spelar ein melodi
mot hjarteveggen min

klubbene som hamrar
mot utstrekte strengjer

klangen fyller rommet
under taket, vert ein open katedral

vert eit lydspor for alt
eg ser og opplever – etter dette