fredag 31. august 2012

Setting sun


The sun is setting,
growing shadows
on my table
My tea is gone
my doors are closed
and i'm longing for
companionship

Bøn frå eit knust hjarte

Gud, eg er tom for tårer
Hjartet mitt er uthola
Vridd og knust
Det er ingenting att
som eg kan halde tak i

Gud, hald meg du
Løft meg opp, trøyst meg
Alle mine tårer er runne
i sanden
No har eg berre lengten tilbake

Hald meg fast
For eg klarar ikkje halde meg oppe sjølv

torsdag 30. august 2012

Road into the unknown


I walk the road
to an unknown land
Nobody knows what's ahead

I walk a road
into the unknown
My future is blurry
The sight is reduced
to one single step

The road I walk
is uncertain
And the end is
unescapable

Even so
I say
My road is a happy road
And I'm safe and secure
'Cause I'm not alone

I walk down the road
With a smile on my face
Inspite of all the danger

There is One
that knows
And thats all I need to know

Ein annan stad

Eg står i ei boble
Høyrer stemmer
Ser bilder som flimrar forbi

Det er livet mitt eg ser
Og høyrer
Det er dagane mine som går
Utanfor rekkjevidde

Eg sjølv er ein annan stad
Alltid fire steg framfor
Meg sjølv

onsdag 29. august 2012

Skam


Skam, ei kjensle
eg kjenner
fullt ut
Alt det forferdelege,
alt eg gjer,
samlar seg opp
Knyter seg saman
til ein klump
i magen min
Snurrar rundt og knuser
hjarte og sjel
tankar og kjensler
sjølvbilde og glede
Tilbake er berre knuste bitar
og skamma

tirsdag 28. august 2012

It's a jungle out there


If you have to fight
for your life

Fight with your heart
with compassion
and faith

Fight for what is good
fight for your neighbours
fight for love

'Cause fighting for your life
is hard
but harder still alone
and the gratitude from others
will keep you floating
- when you are sinking in your lonely sea

If you have to fight
fight for the human beings

It's a jungle out there
and we can only survive
together

mandag 27. august 2012

Ikkje lenger


Ja, eg forstår
Ikkje
Sa du
Snudde rundt
Og gjekk
Eg stod att
Lurte
Tvilte
Mi avgjerd
Var teken
Eg sa nei
Og stod
Ved
Det
Skillet som oppstod
Mellom oss
Eg lurar
Vel eigentleg endå
Om
Og
Viss

søndag 26. august 2012

When the skies are dark


Sorg


triste ustoppelege
rennande tårer
fuktar kinn
fyller tankar
om trøyst
eller lindring

den djupe
utømmelege brønnen
renn over
reinsar knuste
sundslegne hjarta
sakte bankande
mot den
store tomheita

vatnet vaskar
over sorga
og gjer
den litt
meir leveleg
men vaskar
den ikkje vekk