fredag 29. mai 2015

Ingen veg tilbake
brenn det ned, ropte vi
så brann vi det ned

etterpå gøymde vi oss skjelvande
i skuggen av noko stort
som hadde vore

lengta litt tilbake


onsdag 27. mai 2015

Stille under


under overflata putrar det
i tause vulkanar

eg skjerpar blikket
prøvar fange opp nyansane i kvelden

hjartet bankar ukontrollert,
ingen veit kor neste vindpust kjem frå

eller når dei indre straumane kokar over
sine stille breidder

set havet i kok
og endrar alle ting - alt i hop

frå eit sekund til eit anna,
kanskje akkurat når eg blunkar -

så eg held blikket fokusert
og håpar på eit stille under

lørdag 23. mai 2015

Dobbel1
det eine nært
det andre fjernt

som pust på veg inn
og pust på veg ut

noko nytt, noko gamalt
og likevel heilt likt –

to uttrykk for det same,
ein samanheng – eit band

som to bitar i det tidfaste
verdspuslespelet 
2
det nysprungne livet skjelv,
her er så kaldt –

denne nakne kulda
i ei opa verd

der vindane flyttar seg
og vatnet renn

og ingenting verkar stadfast,
lunt og varmt eller trygt –

så lat oss lene oss på kvarandre,
finne livd i ein felles lengt

3
så er du spegelen min,
eit bilete av mitt eige bilete

slik eg sjølv speglar noko anna,
frå ei verd av andre substansar;

så rører du deg ikkje
utan at eg gjer det same,

liksom styrt av desse
usynlege, ubrytelege fotonbanda

ikkje ulike dei som held også meg
i stadig rørsle mot ævafredag 22. mai 2015

Stort i småtteg tenkjer på kor små vi er
mellom slike høge fjell
djupe fjordar
endelause vidder
med gras, sand, tre, vatn –

kor vi nærast forsvinn
i heilskapen,
vert støvkorn, små prikkar
(som kanskje burde ferdast
med noko mindre fotspor)

kor usannsynleg lite
sannsynleg det er
å bli funnen
på det store kartet
over universet

og likevel vere funnen,
likevel vere elska
likevel ha ein plass, eit rom
i det tidlause, nådige
Gudshjartet