tirsdag 18. juni 2019

Bøye seg

over alt ligg kjeldene til gleda
og ventar sine stille liv
på at noko skal hende -

at nokon skal bøye seg ned,
oppdage den vesle, raude blomen
så råflott og likeglad plassert
i denne stille delen av skogen
der ingen nokosinne går

her vil aldri noko auge fange lyset
og kjenne dei små strålane av glede
nå hjartet - frå akkurat denne blomen

slik står dei          millionar på millionar
av tause gleder og ventar
og kanskje er det du som slentrar forbi,
tek deg tid til å stoppe opp, bøye deg ned
kjenne lukta av fridom fylle organa -

kanskje er det du
som set gleda fri
og utan å vite det
gjer jorda til ein litt lettare stad å vere

torsdag 13. juni 2019

Det verkelege

eg kjenner varmen frå pusten din
som ein mild vind
over huda

lastebilane glir gjennom landskapet
langt der nede, som maur
ved foten av fjellet

her oppe 
kor stein møter snø og skyer
er det ingen lydar

verda er ein stumfilm;
det einaste som er verkeleg
er pusten din mot kinnet mitt
og ekkoet av eit bankande hjarte
som slår tilbake
frå auga dine
som stjerneskot

søndag 9. juni 2019

I andre hender

kvar dag legg me liva våre
i andre sine hender

alt som kan skje
og aldri skjer
er ei gåve

frå alle som let oss sove i fred,
alle som let vere å dytte
når me møtes
alle som køyrer etter trafikkreglane
og som me kan sjå passere
utan problem

alle som let vere å spenne bein,
alle som smiler
og seier gode ord
og lyfter oss opp over skydekket

dei som er rundt oss
og lever liva sine i dei same draumane -
det er dei som har liva våre
i sine hender
og som regel
ligg det trygt akkurat der