fredag 2. juni 2017

Djupt i hjartetorda synk som lodd

mot djupa i hjartet,

der auga ikkje kan sjå

og ingen veit om

kva som ligg gøymtfor djupa i hjartet

er mystiske stader

med skjulte skattar

og draumar som ventar

på vengjerog flyktige håp,

skogar av tru

og eit vell, eit uendeleg landskap

av ord som ein gong flaut,

men no ligg som bortgøymte vrak

i mørket