torsdag 18. juni 2015

That holidayit was that city
you know, maybe
which one
and we walked –
I think
or travelled by bus - ?
and then we went
back again

to the hotel
- you know, the hotel - ?
and ate – something
and then, next day
we went back and forth
and all over the streets
and I think we shopped –
something, somewhat

all the way you smiled,
those eyes of yours
sparkling like stars
glittering like the reflections
on the river (the river…  you know)

it was a happy holiday
and a happy city
because of your smile
and your eyes – those eyes
of yours
burning in every streets
covering everything else

it was the city
of you and you
only


onsdag 17. juni 2015

Murar imellom
lenge var denne muren usynleg
for auga mine, dei var vende
ein annan veg, fortapte
i mitt eige landskap

men så begynte du å rope
og dei instendige ropa snodde seg
som virvlande vindar i tankane,
tvang meg til å snu meg, sjå

og eg såg rad på rad med steinar,
muren stod der, solid som få
og du på andre sida, og eg vart sint
på denne skiljelinja

men det kan kanskje vere vanskeleg
å tolke forskjellen, kjenne målet
for mine forbitra utrop, kvart brennande ord
la ein ny stein til muren

og snart vaks den seg høgare enn oss begge
og du miste meg av syne
og eg miste deg av syne
men eg høyrde deg gråte –

og gråten vekte hjartet og hjartet
kledde seg i oska etter brannen
og fortvila prøvde eg å rive steinane ned
- dei låg for høgt for meg

så står eg her, så står du der
og stilla gjennom muren
er bygd på smuldrande håp;
kan du høyre min lengt gjennom stein – ?


mandag 15. juni 2015

One in a million
back when we met
our hearts did  falter

but then we chose
before the altar

to live and die
inside this us

now every day
we choose this thuslørdag 13. juni 2015

Something new1
there’s a new life awaiting
my decision to trust
the ability to be
recreated 
2
there’s an old voice slumbering
under the glassy surface,
waiting for my feet to stumble

there’s an old voice
with a frightful laughter
filling my ears when I fall

there’s a new voice, mildly encouraging
my faltering attempts
to stand solid

3
it will take years of trust
and a lifetime of hope

it will take all your guts
and demand all your strength

it will crave your heart
from its very core to its utter limits

and you will feel like sinking
and you will feel like flying

and you will be leaded
down unknown roads and distant waters

and all you are and all you have
and all you ever dreamed of

will be replaced
and it will be totally
worth it –(Fototriss, APED prompt 14)