lørdag 18. juni 2016

I trygge hender
den som kunne dansa
seg veg
inn i stjernene
til ein melodi
frå eldgamle
røter og mold og vatn,
alt som gir næring
til musikken
i kvar fiber, kvar celle
og let deg strekke deg utover
mot æva –

for så å falle i trygge hender
som tek deg imot,
let deg sveve gjennom rommet
på denne bølgja
av tid
like inn dit
alt har sitt opphav
og du finn deg sjølv
knelande, boblande glad
for ei trone
og dei milde auga
ynskjer deg velkommen heim


onsdag 15. juni 2016

Tause bølgjer
ein far
eit blødande hjarte
ei verd som aldri kan bli heil att

der ute i bølgjene
ventar svara
som ikkje vil koma

og lengten
som aldri vert sløkt

å, du far, du ven
du min bror av støv og draumar,
eg ser dei store visarane
tikkar endå eit hakk mot æva

for ingen kan sløkke brannen
som dreg deg mot djupet,
gravlegg hjartet ditt lenge før tida

og tida kan ikkje anna enn dekkje over –----

Nokre nyhende treff hardare enn andre. Denne saka frå USA i dag: Barn tatt av alligator, traff meg som eit spark i magen. Kan ein far oppleve noko verre? Eg tenkjer på mine eigne barn, og kjenner hjartet mitt blø for denne familien.