fredag 26. august 2016

Rikdomalt eg rekna som mitt eige
bak stengde dører tette skodder
strengt vaktande over mine skattar
som ein fresande drake

messa mitt mantra
mitt
mitt

til tida rann ut
dørene vart sprengde alt rasa
falt saman som visna lauv
teke av vinden

dess meir eg prøvde å halde fast
dess meir vart rive bort
til eg sat att med smular
og ruinar av det som hadde vore

i eit opna landskap
kjende vindane såg trea trakk inn
den friske lufta
kjende hjartet banke feste auga
på gylne horisontar

høyrde ei stemme tala
den kom frå hjartet vinden ruinane
frå ein stad like utanfor rekkevidde
først no er du rik
som ei kviskring
først no
er du
verkeleg
rik


Noko ligg att i svevebana


torsdag 11. august 2016

Vindaugedesse orda er mine
vindauge
mot ei verd – verda
i stadig rørsle;
dei er stadig i endring, desse orda
mine vindauge
mot andre menneske – menneska
på godt og vondt
i ei blanding eg aldri får taket på –
difor pussar eg på desse
orda mine vindauge
mot ei større forståing – forståinga
som alltid glepp i siste sekund


mandag 8. august 2016

Mørket eg fryktar
eg fryktar ikkje natta
tause og kalde, blinkande
stjerner i ævelege avstandar
i det tomme universet,
eg fryktar ikkje tåka
det rå regnet
som omfamnar og skjuler
alt som lever og pulserar
gjennom desse blinde timane

eg fryktar mørket
i menneskehjarta,
det som tåkelegg mjuke ord
og vatnar frø av hat og mismot
sådd gjennom timar og dagar
under eit forsura regn av ord,
skapt i det same mørket

det er ein himmelvid forskjell
på dette indre mørket
og det ytre mørket
som vik for ei stigande morgonsol