fredag 26. mars 2021

På ny på ny

me kunne kanskje ta til att,

starte opp der me slapp


gripe dei gamle orda

eller finne nye som passar betre

der me er no


la orda vekse seg større med tida,

sørge for vekstvilkår

i eit karrig landskap


vere det me ikkje var

før me vart det me er

og kan leve med dette

å vere slike som stadig vert


tvinga til å starte på ny


det er jo noko fint i det også