fredag 26. mai 2017

Inn i verdaut av tåka stig landet
som ei tidlaus øy, nyskapt
reinsa og frisk –

det er som auga ser
for første gong
landskapet i morgonlyset

og hjartet landar
med røter i heimlandsmolda
midt i sin eigen kvardag


fredag 19. mai 2017

Tilbake der vi varein gong svevde vi
over vatnet
var ikkje jord eller tid,

ein æveleg pust
ein tanke berre
hos Han som ser

og leia oss inn i bildet
som sårbare, fysiske
manifestasjonar av glede;

så vender vi tilbake dit
vi eingong var,
molekyla vil løyse seg opp

og Han som ser
fangar oss i svevet
byggjer alle ting om att i nådeonsdag 17. mai 2017

Gå for fridomsteg for steg
fyller vi den asfalterte vegbana
der harde maskiner elles rullar
og orda plar vere få

no stegar vi framover
i samla flokk, ikkje taktfast
berre halvvegs regelbunde, oppstilt
etter sedvane og skikk

går framover i ordna uorden
mot eit felles mål
gjennom vårt daglege landskap;
det er her vi bur, her vi
lever, arbeider, pustar

i dag er musklane samla,
levande organismar på vandring;
vi går for fridom, vi går
for eit felles leve i fred