fredag 22. mai 2015

Stort i småtteg tenkjer på kor små vi er
mellom slike høge fjell
djupe fjordar
endelause vidder
med gras, sand, tre, vatn –

kor vi nærast forsvinn
i heilskapen,
vert støvkorn, små prikkar
(som kanskje burde ferdast
med noko mindre fotspor)

kor usannsynleg lite
sannsynleg det er
å bli funnen
på det store kartet
over universet

og likevel vere funnen,
likevel vere elska
likevel ha ein plass, eit rom
i det tidlause, nådige
Gudshjartet11 kommentarer: