torsdag 20. desember 2018

Himmelskipet #20

bodberar med ord om håp
syng din song no, i natta!

syng desse orda
som smeltar sinnet
let fortvilinga fly ut i natta
på luftige vengjer

syng no, profetar
om dagar som kjem – dagar
timar og minutt og – år
med gleda som ein dansande melodi
i auga

å syng, no, å – dans!
kom med dei gode orda, glimta
frå ei anna verd
om frelse og utfriing og

håp        ja
-          håp     -        !

i alt det håplauseIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar