lørdag 1. desember 2018

Himmelskipet #1

ein æveleg bustad er vår Gud
ingen kjenner grensene
for ein forstand utanfor
            våre eigne grenser

i det uendelege
der tida ikkje eksisterer
finst Ein som ikkje kan skildrast
eller endrast
av våre avgrensa tankar, kjensler
og ord

eit fjell som ikkje kan rokkast
eit lys som ingen kan sjå –


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar