fredag 23. februar 2018

Leik



ligge med breie vengjer på vinden
kjenne verda som ei flate
med to dimensjonar
og lufta som held deg oppe
som den tredje

og tida står stille
inni denne parentesen
der matjakt, uro og frykt
vert lagt til side

alt som tel er
du og vinden og svevet –

 

3 kommentarer: