fredag 24. november 2017

Dynamisk maskedu kan ikkje seie
det er berre slik
eg er
ferdig med det

tanken må snuast
haldninga vendast
orda bli fødde på ny
med nytt innhald
og ny glasur;

så slik er det no
i morgon –
i morgon kan alt vere annleis
du kan vere ein annan
og tida kan skifte
og maska kan vrengast
og det som ikkje er kan bli til
om du vil


7 kommentarer: