fredag 6. april 2018

Som ein ørn


slik vil eg sveve
av stad på vinden
frå vest

vere mitt eige fly
vere i mitt eige –
som ein ørn i flog

sveve ut av bildet
og inn i nye landskap
eg kan busetje
med gylne draumar


5 kommentarer: