torsdag 18. desember 2014

Det store underet

du laga naturlovene,
no bryt du dei
med glatt hand

vi undrar oss
for vi ser
det store underet

og naturen lystrar
kvart ord frå din munn
utan protest –

kan du forvandle
også mitt
sundslegne hjarta?

1 kommentar: