søndag 28. desember 2014

Skjult


så mange år
bak framande murar

kalenderen fastlåst
klokka stoppa

verda sett i pausemodus,
endå kloden fortset å snurre -

menneska vert utflytande strekar,
som overeksponerte lys i natta

og eg er skjult,
eit problem bak ein mur

endå hjartet slår
og livsgnisten flammar

endå lengten mot fridom
er stor som aldri før

-

eg ropar alt lungene kan bere,
eit ekko er svaret eg får -
#bak murar

Vi må aldri gløyme alle dei som akkurat no sit fengsla utan lov og dom, skjulte for verda, forsøkt knebla og fjerna frå samfunnsdebatten. Vi må aldri gløyme dei vi ikkje lenger kan sjå - vi må ikkje la udemokatiske, valdelege krefter vinne. Vi må ikkje la dei som undertrykkjer andre gå av med sigeren. Korleis vi kan kjempe mot dei, er ei anna sak, men å ikkje gløyme er ein viktig start.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar