onsdag 31. desember 2014

Det som endar
songen går mot siste strofa,
ein tone som svinn
- eit stjerneskot
over fjerne fjell

snart er songen over
og stilla senkar seg
som eit mørke
der musikken var

men så, bak dette mørke
som ein spirande blome
stig neste tone fram,
ein ny song er i emning –

1 kommentar: