torsdag 26. mai 2016

Dansen

dette er ikkje min dans;
det er orda
og lyden frå elva
som leier meg vidare inn
i eit landskap av draumar,
fantasifragment frå mitt inste DNA
og tida eg berre har til låns

så i dag trør eg varsamt
over mose og lyng,
navigerer i eit eldgamalt terreng
- det er i tankane og i hjartet
og kroppen responderer
som om landskapet
er ein del av meg sjølv

likevel er ikkje dansen min
endå føtene er styrt
av hovudet
og trør der eg ynskjer;
etter meg står skogen taus
og spora eg set forsvinn
før neste soloppgang 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar