tirsdag 26. juni 2018

Tyngda av eit håpden omvendte tyngdekrafta
i smila som smeltar mot auga

eit varmluftshjarte som løftar seg
mot nye høgder,

kjenner trykket frå tusen tapte draumar
lette, som bølgjer
            frå sommarfuglvengjer

set denne dagen i sving, dette pustet
vert ein storm på andre sida av fjella

ein standard for vidare tenking
om deg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar