fredag 31. august 2018

Snu seg etter vinden
det gjer ikkje noko
om ein snur seg etter vinden

så lenge ein snur seg
etter den rette vinden
til riktig tid – og

let hjartet kjenne varmen
og let orda som vert kviskra
i den svale brisen
smelte saman med djupet i auga

slik at ein ikkje vender seg
ustadig i skiftande småblåstar,
men vender seg berre
dit Anden leier –5 kommentarer: