lørdag 23. mai 2020

Alt me veit

så raske straumar
og understraumar
me aldri får sjå

eit glimt av æva
i kvar drope

lyset glimtar som diamantar
ei hand held ei klokke i vater
visarar i nye akselerasjonar
gjennom auga

straumar av blod i årene
- me lever

det er alt me veit


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar