lørdag 13. oktober 2018

Fjord/Bru
mjukt vandrar du
i dette framtidslandskapet
av draumar håp og ord
som kan byggje bru
mellom våre tusen øyer

det er ein annleis meg
som studerer deg no,
ein annleis meg som vinkar
frå ein av mine mange holmar

og du har andre auge
dei har endra seg i takt med inntrykka,
for det bur andre og endra visjonar
i hjarta våre – tida har drive oss vidare
i fjordstraumane

likevel er me dei same
likevel er brua mellom auga
merkeleg kjent
likevel finn orda du seier
gjenklang i mine eigne djup –

for me er annleis no
tida og lyset og vindane
har endra oss, flytta oss rundt
gitt nye perspektiv;
men brua mellom hjarta
blikka mellom sjelene
er som då me var her
for første gong2 kommentarer: