tirsdag 12. juni 2018

Nye farvatn
inn i ukjente farvatn
der alle fargar, lukter og kjensler
er ferske
ingenting av det du kjende før
finn du att her;
du startar på null –


inn i desse farvatna
kjem du
med heile deg,
tankane dine og kjenslene dine
og det du kan
er ballast i båten,
eit anker du kan kaste ut
når bølgene vert for store


inn i dette eventyret
er det du stig
            med bankande hjarte
og
eit nysgjerrig blikk;
for kanskje er det noko her
som vil forandre deg, fornye deg
gjer deg til eit betre menneske –3 kommentarer: