fredag 11. august 2017

Sår kan grosåret kan gro
såret kan lukke seg
over alt det vonde,
kle inne alt som stakk
som sverd i sjela

dekke over smerta
som endå er der,
den som duppar like under overflata
og berre somme tider dukkar opp

såret kan lukkast att,
huda lækjast – bli heil
og glatt
på ein ny måte, ein annleis måte
enn før

og arret står att som ein bauta,
eit merke over dagar du har levd
sorg du har møtt
gått gjennom, integrert
som ein ny, herda og bestandig del
av deg sjølv

tida går, sår kan gro
og minna falmar som i tåke,
men noko
noko
ligg att, vil – alltid – liggje  att
like under huda


8 kommentarer: