lørdag 18. juni 2016

I trygge hender
den som kunne dansa
seg veg
inn i stjernene
til ein melodi
frå eldgamle
røter og mold og vatn,
alt som gir næring
til musikken
i kvar fiber, kvar celle
og let deg strekke deg utover
mot æva –

for så å falle i trygge hender
som tek deg imot,
let deg sveve gjennom rommet
på denne bølgja
av tid
like inn dit
alt har sitt opphav
og du finn deg sjølv
knelande, boblande glad
for ei trone
og dei milde auga
ynskjer deg velkommen heim


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar