søndag 24. april 2016

Kva er det med livet
kva er det med livet,
at det kan vendast
og vridast
og verte snudd heilt om
på så korte augeblikk
at kven som helst
kan dette av
og likevel kan ein klamre seg fast
som gjaldt det nettopp
livet
og presse seg gjennom, tvinge seg opp
og tvinge alt det svarte i kne
fordi ein vil
fordi ein
fordi ein ikkje har noko anna val
enn å kjempe imot;
og så oppleve underet på ny,
at ein ny soloppgang fargar verda
og knoppane sprett
i vindstilla etter vinterkulda
og gleda siv opp frå frosne marka
der tæla må sleppe taket –
og det snudde vert vridd på plass
om enn i nye stillingar
og det tapte vert funne
om enn i nye former
og det du lengta etter finn stad,
endå du ikkje visste
at det var dette, akkurat slik, akkurat no
det heile leia fram til –

kva er det med livet,
at berre ein held fast lenge nok
vil lysglimta sive gjennom
og gode vindar blåse
og regntåka sleppe taket
lenge nok (og kanskje meir)

at ein finn det verdt
å vere i det?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar