mandag 22. februar 2016

Alt vi ikkje ser
menneske du møter
i kvardagen, tilfeldige
tilfelle av DNA og tankar
og ånd
- at det vart nett desse,
og ikkje andre -
og du tolkar, du les, du tyder
signala fløymande gjennom luft-
atoma, som brev – eller utdrag
frå ein endå lengre
utilgjengeleg tekst

og du anar, for du veit
- fordi du kjenner deg sjølv -
at her er mykje du ikkje ser,
der er fleire lag, ein djupare grunn
som aldri vil skine gjennom
i så stort monn at du vil kunne forstå
eller vite
kven – og korleis
alle desse
verkeleg er…

så møter du menneska
- tilfeldige passeringar -
og kanskje smilar de,
kanskje endrar du kurs
                       på grunn av dette
men overflata de viser
skjuler uendelege landskap
av mystiske dimensjonar 
bakanfor2 kommentarer: