lørdag 26. desember 2015

Bøn i tåkeHerre, mitt hjarte bankar
for heilt feil ting –
auga stoppar å leite
ved porten til min eigen forstand

det eg ser, er det eg alt veit
og alt eg veit kan målast, vegast
setjast på rekke innanfor næraste synsrand
og siste punktum vert ein mur;

så det eg treng, Herre,
er nye komma i teksten om mitt liv
og måleeiningar for alt dette uhandterleg store
du kallar nåde, kjærleik, tilgjeving…

og utsikt bortanfor mitt eige,
der ditt rike, nærast usynleg i tåka
kan strekke seg inn i hjartet mitt
og skape noko nytt –


2 kommentarer: