fredag 18. september 2015

Innvikla i deg
orda dine er eit nett,
fangar inn armar og bein
hår og hjarte,
surrar meg til noko
eg ikkje kjenner dimensjonane i –

let meg sakte men sikkert miste kontrollen
og miste taket
i livbøyer, ankerfeste, sikringstau og liner

falle
fritt
til nettet fangar meg inn
og held meg fast
over djupet
7 kommentarer: