mandag 10. august 2015

Ein dag
skuggane ligg tunge
over ulendt terreng
der alle våre vegar snor seg
som villfarne bekkar
i terrenget

og føtene våre går
desse fuktige stigane,
auga vår ser
ein skjult horisont
bak natt og tåke

eg er fri,
eg har ubundne hender
og kan sjølv velje vegen

du er bunden,
hendene dine ber såra
og føtene har ingen val

ein dag skal vi møtes,
ein dag lettar tåka
og auga vil sjå alle horisontar

ein dag vil dommen falle
over fri og træl,
ein dag må vi svare – for alt –

-

i dag vel eg vegen;
eg svingar av, går mot deg
tilbyr ei hand i ditt mørker 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar