torsdag 23. april 2015

Boka #1
så tikkar dei inn
som svarte hol
du kan forsvinne i,
desse teikna på
kvitt papir

stiller seg saman;
rekke etter rekke,
utdjupar kvarandre
med meining og mål

aleine er dei nesten tause,
saman aukar dei krafta
med logaritmiske dimensjonar
og sprengjer seg veg
gjennom tankar og sinn

fargelegg, konstruerer,
restaurerar gamle reisverk
og let etter seg eit monument
over eigen stordom(Utdraget på bildet er frå boka "Saganatt" av Frode Grytten)

1 kommentar: