mandag 8. desember 2014

Ein fridomssong

fridomen stig
som ein song

freistar gå klar
nok ein gong;

er det sverdet
som trugar

og blodet
som knugar –

ein lengt
som no går

langs vegen
vi trår;

mot fridomslandet,
vår song

det er hjartet
sin innarste trong

2 kommentarer: