torsdag 7. august 2014

Sakte


sakte
siv tida som ei tåke
gjennom rommet -

alt er svart
alt er kvitt

eg ser ingen rørsler
høyrer ingen lydar,
let sommaren leve sitt eige liv

dukkar inn i kampen
mellom dei som ser langt fram

og oss andre
som brukar all energien
på forsvar og tilbaketrekking -

1 kommentar: