tirsdag 15. juli 2014

Serenade frå dei tausebak dei små og tause
syng det ein større song

ein melodi knapt høyrbar
under digitale straumar, radiobølgjer

mot tankestrendene,
vaskar vekk grunnen du står på

og stillar songen, døyver smerta
dempar ropa frå dei stille, små

dei som er der, rundt deg
i kvart molekylbyggverk, kvar organisk struktur

og syng sin stille song
sin tause serenade for dagen som gjekk -

fekk du med deg
at nokon vaks seg nærare lyset - i dag?

1 kommentar: