lørdag 5. april 2014

Lys #1som ein lyskastar
eit inspeksjonslys
sveipar sola sine stråler
over jorda
endå ein gong

landskapet er kjent
alt er sett
tusen gongar, millionar
milliardar gongar før
og strålane trålar verda, tolmodig

skal tru kva ho tenkjer
sola
om det ho får sjå her nede
på denne inspeksjonsrunden
skal tru kva ho fører
i protokollen –

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar