lørdag 29. mars 2014

Spekulasjonar


eg ser berre toppen av båten,
men reknar som gitt at den har skrog,
eg ser berre master og dekk
men forstår
at under der, ein stad
er det vatn
- men det er berre spekulasjonar

kven kan vite?
og kor stort? veit ikkje
men det er der nok
og kanskje er vatnet endå større,
kanskje rekk det lenger
enn mine tankar

spekulasjonar…
eg ser berre toppen av ein båt
og ikkje noko meir –


4 kommentarer: