onsdag 19. mars 2014

Alvor


Det er ikkje alle som ser skilta

Det er ikkje alle som trur det dei ser

Det er ikkje alle som tek skilta på alvor

Det er ikkje alle som forstår kva dei betyr

Det finst dei som tenkjer: "Eg køyrer der eg vil"

Det finst dei som tenkjer: "Viss eg berre let att auga, går det nok bra"

Det finst dei som stoppar i angst, prøvar å snu,
men retur er umogleg

Og vegen går der den går, for alle

Uansett

1 kommentar: