mandag 2. desember 2013

Frå litt oppe

 viss eg var ein engel i englekoret
som song over marka
ein ukjent song, ein ny melodi
som ingen endå kjente –
då ville eg sett med store auge
på alle menneska som fortset å gå
med auga feste i bakken
og børene tunge på skuldrene

utan å merke seg ved songen,
utan å stanse og lytte
og la seg fylle av gleda
og triumferande juble; eit håp er blitt født!

viss eg var ein engel som song
og såg verda frå litt lenger oppe
ville eg nok undra meg – ei ukjent smerte
over alle som kan nå det eg aldri kan få

og likevel snur seg bort

2 kommentarer: