lørdag 12. oktober 2013

Støv


det er lenge sidan eg stengte denne døra

det er så lenge sidan
at eg har gløymt når det skjedde
gløymt tida
og kvifor

nøkkelen har eg forlagt
eller gløymt
eller kanskje eg mista den
med vilje

truleg helst det siste

for denne døra skulle aldri opnast att
det visste eg 
eg hadde bestemt meg
aldri, aldri meir

-

men tidene går, årstidene skiftar
og eg er eldre
eg veit meir

eg er ein annan i dag enn då
og lengtar etter å sjå
kva som finst
der bak døra

-

eg kan ikkje anna enn å kikke
sjå glimt, fragment og oppløyste bilete
av det som kan finnast
det eg veit er der

eg står med auget mot nøkkelholet
og prøvar sjå forbi
tretti år gamalt støv -

prøvar å forstå
kva som skjedde
prøver å fatte kva eg har tapt, eller spart...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar