lørdag 3. august 2013

Morgon ved fjordenDet er morgon ved fjorden,
ein stille dag, i starten av august
Lufta er alt varm, eg sit barbeint på ein molostein
og lyttar til fuglane sitt morgonstell
Berre måsane er heilt klare, og i gang med dagens leik

Ein nabo køyrer forbi i båt,
den stille dunkinga bryt inn i bølgjeskvulpet,
eg kjenner hjartet byrjar å fylje takta –
Eg vinkar, og ropar god morgon,
får eit vink og eit smil tilbake,
før eg lenar meg tilbake mot steinen bak
og let att auga

endå sit søvntåka att i kroppen,
eg kjenner korleis den siv ut 
saman med den stigande sola --
eg ser den som ein varm flekk bak augelokka

Motorduren stilnar, tilbake er berre eg
og måsane og småfuglane
og bølgjene mot molosteinane
og ein dag som kjem ruslande med hendene i lomma,
lyftar vekk nattsløret
og slår seg ned – rett ved meg

1 kommentar: