søndag 4. august 2013

Inn til kjernenStille dag, stille vann
I taus forståelse – orda stilner –
går vi mot felles mål,
utenfor ruten, til et ukjent sted
for oss begge
- her tør vi være oss selv,
skrelle vekk alle bånd,
la svadaen synke som stener,
flyte på nyvunnet lykke –
Orda er få, men kommer fra hjertet,
med en tyngde vi ikke har kjent

Alt vi gjør, gir mening
Alt vi sier, når frem
Og vi tenker, forundret
at her skulle vi vært, hver dag
og vet – litt smertefullt
at det ikke vil skje --

2 kommentarer: