fredag 28. juni 2013

Eg og du, eit møte, ein veg

10 år - Hurra! Gratulerer med dagen, N!Den første våren
Var så annleis enn denne
Vi var så annleis
Tenkte andre tankar
Hadde andre ynskjer og idear

Eg såg framover
Men ante ikkje kva eg såg etter
Eg berre visste at framtida låg der
Venta
Uskriven, tom, klar til å bli fylt
Alt var ope

Så møtte eg deg
Eit anna menneske, som også såg framover
Dine draumar, dine ynskje, dine utsikter
Så annleis enn mine

Og fortida mi
Og fortida di
Var to heilt ulike bøker
På kvart sitt bibliotek
I kvar si bygd
Kvar sitt liv

Tenk, der hadde vi gått, heile livet
Utan å vite
Og så plutseleg møttes vi
Vegane våre krølla seg i hop
Ein sving hit, ein sving dit
Og dei svinga same vegen
 
Framtida kom, møtte oss
Vi møtte den saman
Gjekk steg for steg
Nærma oss kvarandre
Nærma oss draumane, håpa
Muligheitene

Vi forma tida, forma dagane
Saman
Begynte vi på ei ny bok
Vår bok
Ei som handla om oss

No er den alt blitt tjukk
Vi har skrive i den, begge
Ikkje alt er vi fornøgd med
Men det meste
Og uansett er det vårt

Fortsatt ser vi inn i framtida
Fortsatt har vi draumar, ynskje
Dei samsvarar meir
Vi ser parallelle vegar
To ulike vegar, samanfletta

Vegane heng saman
Heilt sidan det første møtet
Eg og du
Du og eg
Og historia vi skriv i lag

2 kommentarer:

  1. Enn om alle kunne seie det slik etter nokre år saman! Nydeleg dikt.

    SvarSlett
  2. Herleg dikt!
    Gratulere med bryllaupsdag!!!

    SvarSlett