søndag 25. november 2012

Uklar


Dagen eg mista deg
vart heile verda mi endra

Ikkje at den stoppa å snurre
eller mista fargane, utsikta,
alt det som gjer den vakker

Den vart berre uklar;
eg klarar ikkje lenger skilje
mellom det som kjem mot
og det som går i frå

Før og no flyt saman
og tida har fått ein ekstra dimensjon:
den lineære kurva, ut av tida
Ut til der du er no

springande
over Guds vakre blomstereng 

1 kommentar: