torsdag 20. september 2012

Regnbogen


Ein skatt i enden
Og ein skatt i starten:
Eit dyrebart løfte
om alt det som ikkje vil skje

Regnbogen
Eit løfte om utsetjing
Eit løfte om endå meir tid
til å velje det rette

Sol og regn
Glede og sorg
Motpolane smeltar saman
og dannar eit lysspekter
som fargelegg dagane, åra

Alt det vi mista
vil aldri komme tilbake
Regnbogen lyser
lovar oss ei betre tid, ein gong

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar