fredag 24. november 2017

Dynamisk maskedu kan ikkje seie
det er berre slik
eg er
ferdig med det

tanken må snuast
haldninga vendast
orda bli fødde på ny
med nytt innhald
og ny glasur;

så slik er det no
i morgon –
i morgon kan alt vere annleis
du kan vere ein annan
og tida kan skifte
og maska kan vrengast
og det som ikkje er kan bli til
om du vil


onsdag 22. november 2017

Det mørkeskjult i djupet
vernar det mørke, ukjente
sine løyndomar

våre stirrande auge
forstår ikkje det vi ser

for vi kan berre sjå og sjå
og ikkje fatte
at undergangen kan komme
på denne måten

at det mørke vatnet
kan knuse og øydeleggje
draumane, håpet, songen
berre ved å vere der,

som eit mørkt forsvinningspunkt
bak det tynne sløret
vi tenkjer er solide murar –fredag 17. november 2017

Alt rundteg er ikkje redd for månen,
denne ukjente, runde kula
som skjuler så mange
mysterium – eller

kanskje er den berre sand,
steinar, aude ørkensletter
sirkulerande rundt
sin frodige storebror

nei, eg fryktar ikkje månen;
det er alt det andre
alt rundt,
det store, vide, endelause rommet –
som bles liv i det tause monsteret
alltid kvilande under fornufta