torsdag 16. februar 2017

Venterom

tida står stille her
i ventetida sin ytterkant

på utsida av verda
der nesten ingenting finst –

eg er i mitt eige univers,
alt som tel er stilla

og den totale mangelen på alt
som ikkje er akkurat her, akkurat no


fredag 10. februar 2017

Kulden frå djupet
ås ropar til ås
eit komme
alt edelt, alt stort –

lat kvart minste molekyl
bli eitt med det lyse
og lette og sigrande glade

må kulden frå djupet komme
så komme det som må –
men møt det med mot,
kjemp
til alle krefter, til siste dråpe blod
er borte

lat det sigrande, faste vere
eit banner over ditt liv,
der djupet vert dekt av ein veg
og lyset får stråle
i mørket


fredag 3. februar 2017

Den første tanken
den første tanken
var eit pust av vind,
stille ruskande
i dei nyskapte lauva

den første tanken
var ein drope vatn,
eit møte i passasjen
mellom liv og død

den første tanken
var eit blink av lys,
ein skinande stråle
som splitta mørket

den første tanken
var eit ord i stilla,
ei bølgje som fylte
det tomme rommet